تمامی طرح های ویژه

hn estekhdam

 • فرم استخدام شرکت پارسیان چوب

  توجه: اطلاعات مندرج در اين پرسشنامه كاملا محرمانه تلقي شده و به هيچ عنوان در اختيار اشخاص يا موسسات خارج از شركت قرار نخواهد گرفت.
 • سوابق تحصیلی

 • مقاطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته تحصیلیمعدلنام کامل موسسه آموزشیآدرس موسسه آموزشی 
 • سوابق شغلی

 • نام موسسهآخرین سمتتاریخ شروع همکاریتاریخ پایان همکاریآدرس موسسهآخرین حقوق دریافتیدلیل کناره گیری 
 • ميزان آشنايي با كامپيوتر

 • ميزان آشنايي با زبان هاي خارجي

 • دوره هاي آموزشي و تخصصي گذرانده شده

 • شرح دورهمدت دورهزمان برگزارینام کامل موسسهمحل برگزاری دورهگواهی پایان دوره 
 • موفقيت هاي خاص (مقالات، تاليفات، تحقيقات)

 • نام كتاب/مقاله/تحقيقموضوع و شرح مختصرنام مجله/نشريهتاريخ چاپ 
 • توانايي هاي كاري خود و هرآنچه كه فكر مي كنيد در استخدام شما موثر باشد را بنويسيد

 •  
 • معرف: لطفا مشخصات دو نفر كه با آنها نسبت خويشاوندي نداريد و بتوانند شما را تاييد نمايند، بنويسيد:

 • نام و نام خانوادگیشغلنسبتآدرستلفن 
 • اطلاعات تکمیلی

 •  
 •